BLOG

06Jul
Partajul bunurilor comune in cazul regimului matrimonial al comunității legale, solutionat prin mediere
postat de S.C.P.M de Mediatori Barbu, Breniuc si Asociatii in 06.07.2022
Partajul bunurilor comune in cazul regimului matrimonial al comunității legale,  solutionat prin mediere
Pentru că în ultima perioadă în cadrul biroului de mediere am avut mai multe cereri de  a soluționa  prin mediere partajul bunurilor comune,  vrem să lamurim anumite aspecte.
Art. 357. Lichidarea comunitatii. Partajul
(1) In cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor.
(2) In acest scop, se determină mai intai cota-parte ce revine fiecarui soț, pe baza contribuției sale atât la dobandirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală.
(3) Dispozitiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzator ”Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor”.
Practic, procesul de lichidare a comunitatii parcurge trei etape, si anume: preluarea de catre fiecare soț  a bunurilor sale proprii; partajul; regularizarea datoriilor.
Conform art. 64 lit. b) din  Legea 192/2006( legea medierii), părțile interesate pot încheia de comun acord,  actul de partaj voluntar al bunurilor comune prin mediere. 
Cum se desfașoară procedura?
În primul rând prin semnarea unui contract de mediere, prin care se stabilesc; obiectivul medierii ședințele și taxele aferente. Părțile trebuie să fie prezente personal la mediere sau reprezentante de un mandatar printr-o  procură specială. 
Obiectivul medierii;  în cazul acesta este încheierea unui acord de mediere prin care părțile se înțelegă cu privire la  împarțirea bunurilor comune (mobile și/sau imobile) dobândite în timpul căsătoriei.
Ședințele de mediere;  se pot desfășura în ședințe comune sau separate, în  funcție de disponibilitatea părților. Sedintele sunt flexibile, la alegerea părților, în funcție de programul de lucru al biroului de mediere. Acestea se pot desfășura cu prezență fizică sau online, însă semnarea documentelor implică prezența obligtorie a părților ( sau a reprezentanților), acestea se semnează numai în prezența mediatorului.
Taxele aferente  partajului prin procedura medierii se împart în trei categorii ;

Onorariul mediatorului  care se calculează în funcție de fiecare birou de mediere în parte, de numărul ședințelor de mediere, de valoarea bunurilor comune (mobile și/sau imobile) supuse partajului, etc.
Taxa judiciară de timbru care se va achita către  instanța de judecată pentru învestirea acordului  de mediere, consta într-un  procent de 1,5% din valoarea bunurilor supuse partajarii dacă soții cad de acord asupra valorii bunurilor. Avantajul în cazul procedurii de mediere vs. instanță,  constă în reducerea taxei de timbru, de la 3% din valoarea bunurilor supuse partajării la 1,5% .
Intabularea în cartea funciară a actului de partaj care se taxează cu  0,15% în cazul persoanelor fizice sau 0,5% in cazul persoanelor juridice, calculat din valoarea imobilului, dar nu mai puțin de 60 lei/ imobil;Toate taxele se vor calcula dupa formula: Onorariu = ? + taxa de timbru= 1,5% din valoarea bunurilor  + taxa intabulare = 0,15% din valoarea bunurilor.
Actele necesare.
Actele de identitate ale părților, dovada desfacerii căsătoriei, actele de prorietate ale bunurilor supuse partajului voluntar (contracte de vanzare-cumpărare, în cazul imobilelor; încheiere de intabulare, certificat fiscal, cadastru, certificat energetic, ultima factura achitata la serviciile de energie electrică).

Durata procedurii.
Din momentul deschiderii procedurii, după ce părțile au ajuns la un acord cu privire la împărțirea bunurilor comune, în termen de 48 de ore, mediatorul va întocmi; procesul- verbal de închidere a procedurii de mediere si acordul de mediere. Înțelegerea părților are character obligatoriu între ele.
Parțile sau parte interesată/ mediatorul se va adresa ionstanței de judecată pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să dea o hotărâre care să consfințească înțelegerea lor. Hotărârea prin care instanța încuviințează înțelegerea părților se dă în camera de consiliu (nu este publică) și constituie titlu executoriu in condițiile legii. Dispozițiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.

Mediator Breniuc Gherghina
0722585872 / office@info-medierea.ro

 
Niciun comentariu. Fii primul care deschide discutia.