ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

CE TIPURI DE CONFLICTE NU SE POT MEDIA??

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege. Detalii

INTREBARI FRECVENTE PRIVIND PROCESUL DE MEDIERE

Ce este medierea?

Medierea este o forma alternativa de rezolvare a disputelor intre doua sau mai multe parti ce doresc sa ajunga la o intelegere, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate și confidentialitate. Disputele pot implica (din punct de vedere al partilor) state, organizatii, comunitatii, indivizi. Medierea reprezinta o activitate de interes public.


Cine este mediatorul?

Mediatorul, este o persoana cu studii superioare, specializata in comunicare si negociere, care a dobandit calitatea de mediator autorizat ca urmare a unor studii si examene de specialitate. Este o persoana care se bucura de o buna reputatie, nu a fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni intentionate de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei.


Cum se desfasoara medierea?

Conform Legii 192/2006, distingem 3 etape ale procesului de mediere: o etapa prealabila a incheierii contractului de mediere, etapa desfasurarii propriu-zise a medierii si etapa inchiderii medierii.

a) Etapa prealabila
Conform art. 43 din lege, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii acesteia.

In cazul in care una din parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contratului de mediere, medierea se considera neacceptata. Daca ambele parti aflate in conflict acepta medierea, partile si mediatorul vor semna contractul de mediere.

b) Desfasurarea medierii
Dupa semnarea contractului de mediere, partile pot intra in procedura propriu-zisa a medierii, in sesiuni comune sau separate. Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea de catre mediator a unor metode si tehnici specific, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Partile pot negocia obtinerea unei solutii convenabile pentru toti cei implicati in conflict.

Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii dar, poate indruma partile sa genereze solutii valide pentru a ajunge la o intelegere de tip win-win.

c) Inchiderea procedurii de mediere
Procedura de mediere se inchide dupa caz, prin:
- incheierea unei intelegeri in urma solutionarii conflictului – Acord de mediere total sau partial;
- constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
- depunerea (denuntarea) contractului de mediere de catre una din parti.

La inchiderea procedurii de mediere, in toate cazurile mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti si mediator. Toate partile semnatare primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

In cazul in care, procedura de mediere se incheie cu solutionarea conflictului, mediatorul va intocmi un acord de mediere. Acordul va cuprinde toate clauzele consimtite de parti, avand valoarea unui inscris sub semnatura privata. Cu acest acord, partile se pot prezenta la instanta de judecata in cazul unui litigiu aflat pe rolul instantei de judecata sau, in anumite situatii impuse de lege.


In cat timp se solutioneaza un conflict prin mediere?

De regula, solutionarea conflictelor de mediere de natura civila se solutioneaza intre 2 zile – 30 zile;

Conflictele de natura comerciala pot dura de la 15 zile – 6 luni, in functie de complexitatea conflictului, de analizele tehnice necesare identificarii si clarificarii problemelor, de numarul de parti participante, etc.

Conflictele de natura penala, pot dura de la 7 zile- 3 luni, de obicei aceste imbraca o forma mai dinamica deoarece, impacarea partilor inlatura raspunderea penala, cu conditia ca cestia sa se impace pana la punerea sub acuzare a inculpatului. Dupa punerea sub acuzare a inculpatului impacarea prin mediere are rolul de a reduce pedepsa cu o treime, atunci cand inculpatul nu si-a recunoscut fapta pana la punerea sub acuzare.


Cat costa procedura de mediere?

Conform art. 26 din Legea 192/2006, legiuitorul, lasa la latitudinea mediatorului si a partilor stabilirea onorariului.

(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si obiectul conflictului. La biroul nostru, pentru deschiderea procedurii de mediere se percepe un onorariu minim de 500,00 lei.


Ce conflicte de natura civila se pot solutiona prin mediere?

Orice conflict de natura civila poate fi solutionat prin medierere.
 • in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
 • in materia dreptului familiei;
 • in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 • in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
 • in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
De exemplu: posesia; granituirea; stramutarea de hotare; orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate evacuarea; obligatia de a face pretentii; revendicari imobiliare si mobiliare; partajele bunurilor mobile si imobile; succesiuni (numai cele pentru care s-a eliberat certificat de mostenitor); uzucapiuni sau accesiuni imobiliare; raporturi locative; divortul; partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la intretinerea copiilor; orice alte neantelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care pot dispune potrivit legii. negocierea contractelor de diferite tipuri; executarea contractelor de orice fel; executarea obligatiilor; executari silite (contestatii la executare); raspunderea civila delictuala etc.


Conflictele de natura penala solutionate prin mediere inlatura raspunderea penala?

Da, medierea este o institutie procesual penala distincta de retragerea plangerii ori impacare (cauza sui-generis conform deciziei ICCJ 9/17.04.2015) si are ca efect inlaturarea raspunderii penale si incetarea procesului penal pentru anumite infractiuni iar pentru alte infractiuni poate constitui un element ca procurorul sa renunte la urmarirea penala si sa acorde faptuitorului un termen de 9 luni in care sa indeplineasca obligatiile asumate prin acordul de mediere.

Un acord de mediere incheiat intre parti doar pe latura civila a procesului penal va stinge orice actiune pe latura civila iar, pe latura penala va sta la baza deciziei judecatorului care poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei; amanarea aplicarii pedepsei; suspendarea conditionata a executarii pedepsei; poate sa retina circumstante atenuante avand ca efect reducerea pedepsei sau poate sa dispuna eliberarea conditionata a celui privat de libertate inainte de executarea in intregime a pedepsei.


Ce conflicte de natura penala pot fi solutionate prin mediere?

Infractiunile pentru care acordul de mediere inlatura raspunerea:
 • abandonul de familie (art. 378 – plangere prealabila)
 • abuzul de incredere (art. 238 – plangere prealabila)
 • abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 – plangere prealabila)
 • amenintarea (art. 206 – plangere prealabila)
 • asistenta si reprezentarea neloiala (art. 284 – plangere prealabila)
 • agresiunea sexuala (art. 219 – plangere prealabila)
 • bancruta simpla (art. 240 – plangere prealabila)
 • bancruta frauduloasa (art. 241- plangere prealabila)
 • distrugerea (art. 253 alin. 1 si alin. 2 – plangere prealabila)
 • divulgarea secretului profesional (art. 227 – plangere prealabila)
 • furtul (art. 228 – impacare)
 • furtul calificat (art. 229 alin. 1 si alin. 2 – impacare)
 • furtul in scop de folosinta (art. 230 – impacare)
 • furtul savarsit intre membrii de familiei, de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduita de acesta (art. 231- plangere prealabila)
 • gestiunea frauduloasa (art. 242 – plangere prealabila)
 • hartuirea (art. 208 – plangere prealabila)
 • hartuirea sexuala (art. 223 – plangere prealabila)
 • insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 – impacare)
 • inselaciunea (art. 244 – impacare)
 • inselaciunea privind asigurarile (art. 245 – impacare)
 • impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 - plangere prealabila)
 • lovirea sau alte violente (art. 193 – plangere prealabila)
 • nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 – plangere prealabila)
 • nerespectarea hotararilor judecatoresti (art. 287 alin.1 lit. d si g – plangere prealabila)
 • tulburarea de posesie (art. 256 – plangere prealabila)
 • violul ( art. 218 – plangere prealabila)
 • violarea vietii private (art. 226 – plangere prealabila)
 • violarea sediului profesional (art. 225 – plangere prealabila)
 • violarea secretului corespondentei – art. 302 alin. 1 – plangere prealabila)
 • violarea de domiciliu (art. 224 – plangere prealabila)
 • vatamarea corporala din culpa (art. 196 – plangere prealabila)
 • violenta in familie (art. 199 – impacare)

In cazul unui conflict, intre doua societati comerciale din state diferite ale UE, se poate deschide procedura de mediere?

Conform directivei 52/2008 a UE

(1)Obiectivul prezentei directive este de a facilita accesul la solutionarea alternativa a litigiilor si de a promova solutionarea pe cale amiabila a acestora prin incurajarea utilizarii medierii si asigurarea unei relatii echilibrate intre mediere si procedurile judiciare.
(2)Prezenta directiva se aplica, in cazul litigiilor transfrontaliere, in materie civila si comerciala, exceptand acele drepturi si obligatii de care partile nu pot dispune in conformitate cu legislatia aplicabila corespunzatoare. Directiva nu se aplica, in special, chestiunilor fiscale, vamale sau administrative si nici raspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale in exercitarea autoritatii publice

Art.2
(1)In sensul prezentei directive, un litigiu transfrontalier este acela in care cel putin una dintre parti isi are domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un alt stat membru decat cel al oricarei alte parti la data la care:
a) partile decid sa recurga la mediere dupa aparitia litigiului;
b) medierea este impusa de instanta;
c) exista o obligatie de a recurge la mediere care reiese din dreptul national;Ce tipuri de conflicte nu sunt supuse proceduri de mediere?

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.


Ce acte sunt necesare pentru a incepe procedura de mediere?

Persoana sau toate partile interesate de solutionarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict.


Daca sunt intr-un proces penal aflat pe rolul instantei de judecata si sunt in arest. Pot incepe procedura medierii?

Da, aveti dreptul la mediere in orice moment al procesului penal. Mediatorul se va prezenta la locul detentiei pentru intocmirea documentatiei necesare. Prin mediere poate fi solutionata atat latura penala cat si latura civila a procesului penal.


Daca suntem casatoriti si ne-am inteles asupra divortului, putem divorta prin mediere?

Da, intelegerea dintre soti cu privire la desfacerea casatoriei se poate incheia pe cale extrajudiciara, prin mediere, numai daca sotii sunt de acord si convin asupra aspectelor acesorii divortului. Acordul de mediere se depune la instanta competenta sa pronunte divortul, care va verifica indeplinirea conditiilor legale, va lua act de intelegerea partilor si va elibera o hotarare care va contine intelegerile prevazute in Acordul de Mediere.


Daca avem copii minori si vrem sa divortam prin mediere, se poate?

Da, intelegerea cu privire la desfacerea casatoriei dintre soti poate avea loc prin mediere in cazul in care exista copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, numai daca sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sa il poarte dupa divort, exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii, precum si stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.


Acordul de mediere trebuie depus la instanta de judecata?

Acordul de mediere se depune la instanta competenta, pentru a se cere consfintirea intelegerii dintre parti si eliberarea unei hotarari de expedient. Hotararea prin care se incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu si constituie titlu executoriu.

Acordul de Mediere trebuie depus la instanta de judecata daca partile doresc investirea acestuia cu formula executorie, in caz contrar are valoarea unui inscris sub semnatura privata, asemenea unui contract civil.

Depunerea acordului de mediere la instanta competenta este obligatorie in urmatoarele situatii:
 • In toate cazurile, litiigilor aflate pe rolul instantelor de judecata (civile, penale, comerciale)
 • In toate cazurile in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar, transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si a altor drepturi reale, partaje si clauze succesoarale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere va fi prezentat instantei de judecata, pentru ca aceasta avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege, putand sa aduge modificari sau completari corespunzatoare.
 • In cazul conflictelor legate de familie: divortul, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, etc.

La ce instanta se depune Acordul de Mediere?

Competenta apartine fie, judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricareia dintre parti, fie judecatoria in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat Acordul de Mediere.


Ce se intampla cu acordul de mediere depus in instanta?

Acordul de mediere va fi verificat cu privire la indeplinirea conditiilor legale, de fond si de forma, instanta putand aduce modificari si completari corespunzatoare, cu acordul partilor. In cazul in care Acordul de Mediere nu respecta conditiile legii, instanta de judecata poate respinge eliberarea unei hotarari judecatoresti care sa consfinteasca intelegerea partilor.


Cat dureaza eliberarea unei hotarari care sa consfintesca acordul de mediere?

Hotararea prin care instanta de judecata incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu, termenul va fi unul urgent, din practica, intre 1-3 luni, in functie de speta conflictului.


Daca acordul de mediere se depune la instanta, partile trebuie sa fie prezinte la sedinta de judecata?

Da, partile vor fi citate pentru a sustine in fata instantei intelegerea lor. De regula, daca intelegerea respecta prevederile legale in domeniul conflictului respectiv, instanta se pronunta de la primul termen.


Cat costa incuviintarea acordului in instanta?

20,00 lei pentru toate cererile prin care partile solicita instantei de judecata pronuntarea unei hotarari in domeniul civil, comercial, cu exceptia acordurilor de mediere prin care se constitue, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, in acest caz se plateste:
 • 20,00 lei, la care se adauga 50% din valoarea taxei judiciare de timbru care s-ar datora pentru revendicarea bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.
 • 20,00 lei, la care se adauga 50% din valorea taxei judiciare de timbru care s-ar datora in cazul partajului judiciar, (3% din valoarea masei partajabile).
In concluzie, partile care aleg rezolvarea conflictelor pe cale extrajudiciara, prin mediere, beneficiaza de un discount de 50 % din valoarea taxelor pe care le-ar datora daca ar alege judecata pentru drepturi reale Imobiliare si, o taxa simbolica de 20,00 lei pentru celelalte conflicte (de familie, comerciale, de munca, civile, protectia consumatorului, etc).
Avantajele Medierii

Avantajele Medierii

In primul rand, avantajul procedurii de mediere consta in dreptul partilor de a beneficia de inca o cale de solutionare a conflictului/litigiului, in afara instantei de judecata.

"Cel mai sacru dintre toate tribunalele sa fie acela pe care partile si-l vor fi creat ele insele, si pe care il vor fi ales prin buna intelegere"
PLATON

In al doilea rand, durata redusa a procedurii de mediere de la cateva zile la cateva luni si, flexibilitatea acesteia oferind partilor posibilitatea de a stabilii impreuna cu mediatorul data, ora si locul unde se desfasoara sedinta de mediere.

In al treilea rand, confidentialitatea, sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, avocatii acestora, asistentii, experti , precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

In al patrulea rand, un avantaj important al medierii este reprezentat de decizia partilor care pe parcursul sedintelor de mediere pot sa-si identifice si sa adopte singure solutiile cele mai apropiate de nevoile si interesele lor, spre deosebire de judecata si arbitraj unde solutia este impusa de un tert (judecatorul/arbitrul).

In al cincilea rand, incheierea unui acord de mediere in conflicte de natura penala, inlatura raspunderea penala (in anumite cazuri special prevazute de lege), in alte cazuri, poate duce la diminuarea cu o treime a pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei.

In al saselea rand, costul redus al taxei de timbru la solutionarea litigiilor civile prin mediere. Pentru incuviintarea de catre instanta de judecata a Acordurilor de Mediere care privesc transferul dreptului de proprietate ori a altui drept real, cat si a cauzelor si partajelor succesorale, taxa de timbru se calculeaza cf. art . 11. din OUG 80/2013 care dispune la alin. (1) astfel:


Legislatie Mediere

Legislatie Mediere

Birourile de mediere si activitatea de mediere este desfasurata in baza urmatoarelor legi: