ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 200,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

CE TIPURI DE CONFLICTE NU SE POT MEDIA??

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege. Detalii

INTREBARI FRECVENTE PRIVIND PROCESUL DE MEDIERE

Ce este medierea?

Medierea, reprezinta o modalitate legala de solutionare a unor conflicte in afara instantei de judecata, cu ajutorul unei terete persoane specializate in calitate de MEDIATOR, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate cu liberul consimtamant al partilor interesate sa solutioneze conflictul.
Medierea reprezinta o activitate de interes public.

Cine este mediatorul?

Mediatorul, este o persoana cu studii superioare, specializata in comunicare si negociere, care a dobandit calitatea de mediator autorizat ca urmare a unor studii si examene de specialitate. Este o persoana care se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei.

Cum se desfasoara medierea?

Procedura de mediere contine doua etape:
a) procedura prealabila a mediarii;
b) desfasurarea medierii.

a) Procedura prealabila a mediarii
Partea interesata sa incepa procedura medierii, se va prezenta la mediator, va face o cerere pentru procedura prealabila a medierii.

Partea interesata trebuie sa se prezinte cu actele de identitate, datele persoanei sau a persoanelor cu care se afla in conflict (nume, domiciliu, telefon), si documente care dovedesc obiectul conflictului daca este cazul. Dupa semnarea contractului de incepere a procedurii de premediere cu solicitantul, mediatorul va incepe procedura de premediere prin a invita cealalta parte la mediere, la o data si o ora stabilita de comun acord intr-un teremen de cel mult 15 zile.

Daca partea invitata la mediere acepta medierea, dupa semnarea contractului de mediere, incep sesiunile de mediere pe loc, sau la o data stabilita de comun acord cu mediatorul.

Daca una dintre parti refuza, in scris in mod explicit medierea, ori nu raspunde invitatiei, ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semanrea contractului de mediere, medierea se considera neaceptata.

Pentru procedura de premediere mediatorul va elibera proces-verbal de inchidere a mediarii.

b) Desfasurarea medierii
In cazul in care ambele parti doresc sa rezolve amiabil conflictul se pot prezenta impreuna la mediator cu documentele de identitate si actele necesare pentru a dovedii obiectul conflictului. Dupa semnarea contractului de mediere, pot incepe sesiunile de mediere la o data stabilita de comun acord cu mediatorul.

Procedura de mediere se poate inchide prin:
- incheierea unui acord de mediere - intelegerea partilor;
- constatarea de catre mediator a esuari medierii;
- prin depunerea contractului de mediere a uneia dintre parti - renuntare la mediere.

Pentru procedura de mediere mediatorul va elibera partilor dupa caz, acordul de mediere si procesul-verbal de inchidere a medierii, sau doar proces-verbal de inchidere a medierii daca aceasta a esuat, sau una din parti se retrage din mediare.

De cat timp este nevoie pentru solutionarea unui conflict prin mediere?

Din practica, o mediere poate fi solutionata in cateva sedinte, si se poate intinde pe o perioada cuprinsa intre 30-60 zile.

Anumite spete, procese in instanta de natura penala in care partile se pot intelege prin mediere pentru stingerea raspunderii civile in procesul penal se poate prelungii pana la data stabilirii complete a prejudiciului de catre experti judiciari.

Cat costa procedura de mediere?

Conform art. 26 din Legea 192/2006, legiuitorul, lasa la latitudinea mediatorului si a partilor stabilirea onorariului.

(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si obiectul conflictului.

Ce conflicte de natura civila se pot media ?

Orice conflict de natura civila poate fi mediat, in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013 - 1.024 (ordonanta de plata) sau la cea prevazuta la art. 1.025 - 1.032 (cererile de valoare redusa) din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere:
 • posesia;
 • granituirea;
 • stramutarea de hotare
 • orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate
 • evacuarea;
 • obligatia de a face pretentii;
 • revendicari imobiliare si mobiliare;
 • partajele bunurilor mobile si imobile
 • succesiuni ( numai cele pentru care s-a eliberat cerificat de mostenitor);
 • negocierea contractelor de diferite tipuri;
 • executarea contractelor de orice fel;
 • executarea obligatiilor;
 • executari silite (contestatii la executare);
 • uzucapiuni sau accesiuni imobiliare;
 • raporturi locative;
 • raspunderea civila delictuala etc.

Ce conflicte de natura penala se pot media?

Conform prevederilor Legii 192/2006, se pot media infractiuni de natura penala, pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile, sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
Cauze admisibile cf. NCP:
 • lovire si alte violente (art. 193);
 • vatamarea corporala (art. 194);
 • vatamarea corporala din culpa (art. 196);
 • violenta in familie (art. 199);
 • amenintarea (art. 206);
 • hartuirea (art. 208);
 • hartuirea sexuala (art. 223);
 • agresiunea sexuala (art. 219 alin.1);
 • violul (art. 218 alin.(1) & (2);
 • violarea de domiciliu (art. 224);
 • violarea sediului profesional (art. 225);
 • violarea vietii private (art. 226);
 • divulgarea secretului profesional (art. 227);
 • furtul (art.228), furtul calificat (art. 229 alin(1),(2) lit. "b") si furtul in scop de folosinta (art. 230) daca faptele au fost savarsite de membrii familiei, de catre un minor in dauna tutorelui, de catre o persoana care locuieste sau este gazduita de victima (art. 231);
 • abuzul de incredere (art. 238);
 • abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239);
 • bancruta simpla (art. 240);
 • bancruta frauduloasa (art. 241);
 • gestiunea frauduloasa (art. 242);
 • insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243);
 • inselaciunea (art. 244);
 • inselaciunea privind asigurarile (art. 245);
 • distrugerea (art. 253 alin.(1) si (2);
 • tulburarea de posesie (art. 256);
 • asistenta si reprezentarea neloiala (art. 284);
 • nerespectarea hotararilor judecatoresti (art. 287 alin. 1 lit. "d" si "g");
 • violarea secretului corespondentei de serviciu (art. 302 alin.(1));
 • abandonul de familie (art. 378);
 • nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor (art. 379);
 • impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381).

Ce conflicte de familie se pot media?

Divortul; partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la intretinerea copiilor; orice alte neantelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care pot dispune potrivit legii.

Ce conflicte comerciale se pot media?

Medierea comerciala poate interveni atat in faza extraprocesuala (inaintea declansarii unui proces in fata instantelor de judecata) dar si in etapa procesuala, dupa ce s-au formulat cereri de chemare in judecata, apeluri sau recursuri.
 • Executarea contractelor;
 • Interpretarea clauzelor contractuale;
 • Rezilierea sau rezolutiunea contractelor;
 • Pretentiile comerciale izvorate din neexecutarea sau executarea cu intarziere a contractelor;
 • Conflictele dintre diferite compartimente ale societatii;
 • Conflictele intre angajati, angajat si angajator etc.
 • Orice situatie conflictuala generata in derularea contractelor de natura comerciala.
 • Conflictele ivite intre societatile comerciale partenere, conflictele aparute in interiorul acestora precum si conflicte aparute intre societati comerciale persoane juridice si persoane fizice (in calitate de beneficiari, prestatori, etc).
 • Contracte comerciale in derulare, dar si contracte ajunse la finalul executarii lor si asupra carora exista neantelegeri.

Ce tipuri de conflicte nu sunt supuse proceduri de mediere?

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

Ce acte sunt necesare pentru a incepe procedura de mediere?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict.

Acordul de mediere inlatura raspunderea penala?

Da, dar numai pentru faptele prevazute de lege pentru care retragerea plangeri prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Daca, cauza se termina in faza de urmarire penala ca urmare a acordului parților, Acordul de Mediere va putea sta la baza unei soluții de renunțare la urmarire penala (art. 318 alin. 1 si alin.2 NCPP). Anumite obligații asumate de parți in cadrul acordului de mediere vor putea fi impuse de procuror suspectului / inculpatului pentru a fi realizate in maxim 9 luni, sub sancțiunea revocarii masurii dispuse, aceea de renunțare la urmarire (art. 318 alin. 3 si alin.4).

Asadar, daca Acordul intervine in faza de urmarire penala, procurorul opreste procedurile penale; ca urmare, acordul poate fi supus validarii prin autentificare la notar sau consfințire la instanța (caci, procurorul nu are atribuții decat cu privire la acțiunea penala). Daca intervine in faza de judecata, inculpatul va fi achitat si se va lua act de acordul de mediere care poate fi pus astfel in executare.

Important!
Daca, partile aleg procedura de mediere inaintea depunerii plangerii prealabile la organele de cercetare penala, acordul rezultat in urma medierii reprezinta impacarea partilor. Persoana vatamata nu mai poate sesiza pentru aceiasi fapta organul de urmarire penala sau dupa caz, instanta de judecata.

Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au inteles, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

In cazul in care procedura de mediere se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala, sau dupa caz, judecata se suspenada, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere. Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Daca partile nu s-au inteles, procesul penal se reia din oficiu.

Daca sunt intr-un proces penal aflat pe rolul instantei de judecata, si sunt in arest. Pot incepe procedura medierii?

Da, aveti dreptul la mediere in orice moment al procesului penal. Mediatorul se va prezenta la locul detentiei pentru intocmirea documentatiei necesare. Prin mediere poate fi solutionata atat latura penala cat si latura civila a procesului penal.

Medierea poate avea ca obiect latura penala, pentru un numar restrans de infractiuni (infractiunile urmaribile la plangerea prealabila si cele urmaribile din oficiu dar pentru care este posibila impacarea)

- daca acordul de mediere intervine in faza de urmarire penala, procurorul opreste procedurile; ca urmare, acordul poate fi supus validarii prin autentificare la notar sau consfintire la instanta (procurorul nu are atributii decat cu privire la actiunea penala);

- daca intervine in faza de judecata, inculpatul va fi achitat si se va lua act de acordul de mediere care poate fi pus astfel in executare.
In cazul unei retineri sau arestari, inculpatul va fi eliberat imediat ce instant ia act de incheierea acordului de mediere.

Medierea poate avea ca obiect latura civila a procesului penal si in alte infractiuni de natura penala (decat cele prevazute mai sus), fara a avea efectul de inlaturare a raspuderi penale, dar poate aduce avantaje inculpatului. Acordul de mediere va duce la solutionarea actiunii civile potrivit vointei partilor, iar in latura penala a procesului va constitui un element ca judecatorul sa dispuna renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, ori sa retina circumstante atenuante avand ca efect reducerea pedepsei cu o treime si chiar sa dispuna liberarea conditionata a celui inchis in penitenciar inainte de executarea in intregime a pedepsei.

Daca suntem casatoriti si ne-am inteles asupra divortului, putem divorta prin mediere?

Da, divortul dintre soti poate avea loc prin intelegere pe cale extrajudiciara, prin mediere, numai daca sotii convin asupra aspectelor acesorii divortului. Acordul de mediere se depune la instanta competenta sa pronunte divortul, care va verifica indeplinirea conditiilor legale, va lua act de intelegerea partilor si va elibera o hotarare care va contine intelegerile prevazute in Acordul de Mediere.

Daca avem copii minori si vrem sa divortam prin mediere, se poate?

Da, divortul dintre soti poate avea loc prin mediere in cazul in care exista copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, numai daca sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sa il poarte dupa divort, exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii, precum si stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Acordul de mediere trebuie depus la instanta de judecata?

Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta de judecata pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Hotararea prin care se incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu si constituie titlu executoriu.

Acordul de Mediere trebuie depus la instanta de judecata daca partile doresc investirea acestuia cu formula executorie, altfel, reprezinta un act sub semnatura privata asemenea unui contract civil.

Depunerea acordului de mediere este obligatorie in urmatoarele situatii:
 • In toate cazurile, litiigilor aflate pe rolul instantelor de judecata (civile, penale, comerciale)
 • In toate cazurile in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar, transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si a altor drepturi reale, partaje si clauze succesoarale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere va fi prezentat instantei de judecata, pentru ca aceasta avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege, putand sa aduge modificari sau completari corespunzatoare.
 • In cazul conflictelor legate de familie: divortul, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, etc.

La ce instanta se depune Acordul de Mediere?

Competenta apartine fie, judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricareia dintre parti, fie judecatoria in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat Acordul de Mediere.

Ce se intampla cu acordul de mediere depus in instanta?

Acordul de mediere va fi verificat cu privire la indeplinirea conditiilor legale de fond si de forma, instanta putand aduce modificari si completari corespunzatoare, cu acordul partilor.

In cazul in care Acordul de Mediere nu respecta conditiile legii, instanta de judecata poate respinge eliberarea unei hotarari judecatoresti care sa consfinteasca intelegerea partilor.

Cat dureaza eliberarea unei hotarari care sa consfintesca acordul de mediere?

Hotararea prin care instanta de judecata incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu, termenul va fi unul urgent, din practica, intre 1-3 luni, in functie de speta conflictului.

Daca acordul de mediere se depune la instanta, partile trebuie sa se prezinte la sedinta de judecata?

Da, partile vor fi citate pentru a sustine in fata instantei intelegerea lor. De regula, daca intelegerea respecta prevederile legale in domeniul conflictului respectiv, instanta se pronunta de la primul termen.

Cat costa incuviintarea acordului de catre instanta de judecata?

 • 20,00 lei pentru toate cererile prin care partile solicita instantei de judecata pronuntarea unei hotarari in domeniul civil, comercial sau penal, cu exceptia acordurilor de mediere prin care se constitue, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar.
 • 20,00 lei, la care se adauga 50% din valoarea taxei judiciare de timbru care s-ar datora pentru revendicarea bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.
 • 20,00 lei, la care se adauga 50% din valorea taxei judiciare de timbru care s-ar datora in cazul partajului judiciar, (3% din valoarea masei partajabile).
In concluzie, partile care aleg rezolvarea conflictelor pe cale extrajudiciara, prin mediere, beneficiaza de un discount de 50 % din valoarea taxelor pe care le-ar datora daca ar alege judecata pentru drepturi reale Imobiliare si, o taxa simbolica de 20,00 lei pentru celelalte conflicte (de familie, comerciale, de munca, civile, protectia consumatorului, etc).

Avantajele Medierii

Avantajele Medierii

In primul rand, avantajul procedurii de mediere consta in dreptul partilor de a beneficia de inca o cale de solutionare a conflictului/litigiului, in afara instantei de judecata.

"Cel mai sacru dintre toate tribunalele sa fie acela pe care partile si-l vor fi creat ele insele, si pe care il vor fi ales prin buna intelegere".
PLATON

In al doilea rand, durata redusa a acesteia (poate sa dureze de la cateva zile la cateva luni), dar si flexibilitatea procedurii, partile putand conveni cu mediatorul data, ora si chiar locatia in care doresc sa se desfasoare medierea.

In al treilea rand, confidentialitatea, mediatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea discutiilor, el neputand fi citat ca martor referitor la actele sau faptele aflate in cursul medierii (cu anumite exceptii). Pe de alta parte, nici partile nu pot folosi ca probe in proces informatiile aflate in cursul medierii.

In al patrulea rand, un important avantaj al medierii il reprezinta faptul ca partile pot sa-si identifice si sa adopte singure solutiile cele mai apropiate de nevoile si interesele lor, spre deosebire de judecata si arbitraj unde solutia este impusa de un tert (judecatorul/arbitrul).

In al cincilea rand, incheierea unui acord de mediere in conflicte de natura penala, inlatura raspunderea penala (in anumite cazuri special prevazute de lege), in alte cazuri, poate duce la diminuarea cu o treime a pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei (functie de instanta de judecata).


Legislatie Mediere

Legislatie Mediere

Birourile de mediere si activitatea de mediere este desfasurata in baza urmatoarelor legi:

Asistenta Online
Contactati Biroul de Mediere Barbu & Breniuc!
Pentru informatii privind medierea sau initierea unei medieri contactati-ne acum prin Y! Messenger:
Contactati Biroul de Mediere Barbu, Breniuc si Asociatii