ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE CIVILE SE POT MEDIA?

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere: posesia, granituirea, stramutarea de hotare, orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate, evacuarea, revendicari imobiliare si mobiliare etc. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR


CAPITOLUL I
Principiile si scopul profesiei de mediator


Art. 1
(1) Profesia de mediator este libera si independenta si se exercita in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege si ale Statutului profesiei de mediator, denumit in continuare Statut.

(2) Exercitarea profesiei de mediator este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
a) Principiul legalitatii;
b) Principiul profesionalismului;
c) Principiul autonomiei;
d) Principiul libertatii;
e) Principiul independentei;
f) Principiul neutralitatii;
g) Principiul impartialitatii;
h) Principiul confidentialitatii;
i) Principiul pastrarii secretului profesional;
j) Principiul raspunderii disciplinare;
k) Principiul adoptarii unui comportament loial si civilizat;
l) Principiul nediscriminarii;
m) Principiul prevenirii conflictului de interese;
n) Principiul cooperarii si al parteneriatului;
o) Principiul responsabilitatii.

citeste restul statutului aici.