ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE CIVILE SE POT MEDIA?

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere: posesia, granituirea, stramutarea de hotare, orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate, evacuarea, revendicari imobiliare si mobiliare etc. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI PRIVIND SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR IN MATERIE DE CONSUM


DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL in materie de consum) PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114, avand in vedere propunerea Comisiei Europene, dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale, avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (1), hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (2), intrucat:

(1) In conformitate cu articolul 169 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie sa contribuie la atingerea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor prin masurile pe care le adopta in temeiul articolului 114 din TFUE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca politicile Uniunii trebuie sa asigure un nivel ridicat de protectie a consumatorilor.

citeste restul directivei aici.