ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE PENALA SE POT MEDIA?

Abandonul de familie, abuzul de incredere, abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor, asistenta si reprezentarea neloiala, bancruta simpla, bancruta frauduloasa, divulgarea secretului profesional si multe altele ... Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR1. PREAMBUL
Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, impreuna cu normele privind raspunderea disciplinara a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli iin conformitate cu care mediatorii isi desfasoara activitatea.
Codul de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprinde ansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, el avand rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si responsabila, in conformitate cu etica profesiei.

1.1 Definitii
In sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare a conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte persoane neutra, calificata si independenta, printr-o activitate desfasurata in conformitate cu prevederile legale in domeniu si normele prezentului Cod.
Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierile intre partile aflate in conflict, in scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare si functionare, cod etic si deontologic si hotarari ale Consiliului de Mediere.

1.2.Misiunea mediatorului
Intr-o societate intemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul indeplineste un rol eminent. Intr-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a incerca solutionarea conflictelor pe cale amiabila, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate . Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea principala a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil si priceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord.

1.3. Obiectivele codului
Normele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber consimtita, buna indeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiind indispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori, va duce, in ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului codului de etica si deontologie profesionala sunt urmatoarele:
a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare in activitatea pe care o desfasoara
b) sa apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 o activitate de interes public)
c) sa promoveze increderea in mediere ca modalitate alternativa de solutionare a conflictelor.


2. PRINCIPII GENERALE

2.1 Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie
2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile in care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale.
2.1.2. Mediatorul trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si in cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.
2.1.3. Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.
2.1.4. Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, in schimb poate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.
2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai in cazul in care au calificarea necesara pentru a raspunde in mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate in mediere.

2.2 Nediscriminarea
Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, origine etnica, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.

2.3. Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatorului
Mediatorii trebuie sa fie independenti, neutrii fata de dispute si parti si sa conduca procesul de mediere intr-un mod impartial. In exercitarea atributiilor lor profesionale trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garanta impartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si partile implicate in disputa.
Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala .
Daca in orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul isi pierde aceste atribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate in conflict si - daca este cazul - sa anunte entitatea care a referit cazul. In situatiile in care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independenta si impartialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.

2.4. Increderea si integritatea morala
Relatia dintre mediator si parti se bazeaza pe incredere, avand la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului.

2.5. Secretul profesional - confidentialitatea
Prin insasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilor implicate in procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala.
Fara o garantie a confidentialitatii, increderea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o indatorire fundamentala si primordiala a mediatorului.
Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta in cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata in timp.

2.6. Conflictul de interese
Mediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista imprejurari care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci cand constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii.
Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de care sunt, in mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atat catre partile in conflict cat si, daca este cazul, entitatii care a referit cazul. Daca partile nu-si dau acordul expres privind participarea sa, in continuare, mediatorul, intr-o asemenea situatie, este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.
De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii.
Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau actele de care a luat la cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

2.7. Stabilirea onorariilor
Mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea insumata a onorariului si cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata. Ei vor explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si a deconturilor de cheltuieli.

2.8. Raspunderea mediatorului
Mediatorul raspunde civil, penal si disciplinar, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, in conformitate cu prevederile legii civile, penale si normelor stabilite de Consiliul de mediere. Incalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatii profesionale si atrag sanctionarea conform legii.

2.9. Incompatibilitati
Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.

2.10. Calitatea procesului de mediere
Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare in vederea prestarii unui serviciu de calitate in conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.

3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
3.1. In exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotararile Consiliului de Mediere.
3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa-si imbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmand in acest scop cursuri de formare continua. Mediatorul trebuie sa se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar activitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei . Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti in continutul legii, trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbire demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.
3.3. Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera, cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, a altor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.
Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in mediere.

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI
4.1. Practicienii in mediere isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, in general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.
4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar in situatia nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit in instanta disciplinara.

5. DISPOZITII FINALE
Regulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toti mediatorii. Adoptat astazi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.
Avantajele Medierii

Avantajele Medierii

In primul rand, avantajul procedurii de mediere consta in dreptul partilor de a beneficia de inca o cale de solutionare a conflictului/litigiului, in afara instantei de judecata.

"Cel mai sacru dintre toate tribunalele sa fie acela pe care partile si-l vor fi creat ele insele, si pe care il vor fi ales prin buna intelegere"
PLATON

In al doilea rand, durata redusa a procedurii de mediere de la cateva zile la cateva luni si, flexibilitatea acesteia oferind partilor posibilitatea de a stabilii impreuna cu mediatorul data, ora si locul unde se desfasoara sedinta de mediere.

In al treilea rand, confidentialitatea, sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, avocatii acestora, asistentii, experti , precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

In al patrulea rand, un avantaj important al medierii este reprezentat de decizia partilor care pe parcursul sedintelor de mediere pot sa-si identifice si sa adopte singure solutiile cele mai apropiate de nevoile si interesele lor, spre deosebire de judecata si arbitraj unde solutia este impusa de un tert (judecatorul/arbitrul).

In al cincilea rand, incheierea unui acord de mediere in conflicte de natura penala, inlatura raspunderea penala (in anumite cazuri special prevazute de lege), in alte cazuri, poate duce la diminuarea cu o treime a pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei.

In al saselea rand, costul redus al taxei de timbru la solutionarea litigiilor civile prin mediere. Pentru incuviintarea de catre instanta de judecata a Acordurilor de Mediere care privesc transferul dreptului de proprietate ori a altui drept real, cat si a cauzelor si partajelor succesorale, taxa de timbru se calculeaza cf. art . 11. din OUG 80/2013 care dispune la alin. (1) astfel:


Legislatie Mediere

Legislatie Mediere

Birourile de mediere si activitatea de mediere este desfasurata in baza urmatoarelor legi: