BLOG

05Jan
Divortul prin procedura medierii
postat de S.C.P.M de Mediatori Barbu, Breniuc si Asociatii in 05.01.2017
Divortul prin procedura medierii
Desfacerea casatoriei prin mediere este o cale legala,  relativ  noua,  pe care sotii o pot alege dintre celelalte posibilitati oferite de lege ( Ofiterul starii Civile, Notarul Public si Insatanta de Judecatata),  functie de necesitatea situatiei.  Medierea ofera avantajul unui divort discret, rapid, confidential si fara implicatii emotionale negative.  Fara martori, fara avocati sau alte persoane.  Sotii, au avantajul ca pot stabilii data si durata procedurii de mediere care, poate avea loc atat in sesiuni  separate cat si in sesiuni comune. Acest lucru inseamna ca,  daca acestia,  nu vor sa se intalneasca din anumite motive, nu este nevoie. Mediatorul,  poate programa sesiuni separate cu fiecare parte in care pot decide asupra modului in care desfac casatoria ( numele sotiei dupa casatorie, partajul bunurilor comune, domiciliul minorului, exercitiul drepturilor parintesti, etc).

Mediatorul este abilitat in baza Legii  Medierii , 192/2006 ( art. 64, 65 si 66) sa solutioneze  in cadrul procedurii de mediere, neintelegerile dintre soti.

“Art. 64 (1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:
a) continuarea casatoriei; b) partajul de bunuri comune; c) exercitiul drepturilor parintesti; d) stabilirea domiciliului copiilor; e) contributia parintilor la intretinerea copiilor; f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
 (1^1) Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient.

(2) Intelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul.

Art. 65 Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia in fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.

Art. 66 (1) Inainte de incheierea contractului de mediere sau, dupa caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligentele pentru a verifica daca intre parti exista o relatie abuziva ori violenta, iar efectele unei astfel de situatii sunt de natura sa influenteze medierea si va decide daca, in asemenea circumstante, solutionarea prin mediere este potrivita.”
 

           Din textul de lege se intelege ca,  mediatorul nu este in masura sa constate divortul. Desfacerea casatoriei sau continuarea acesteia apartine in totlitate sotilor. Rolul medierii  este acela de afacilita dialogul  dintre soti intr-un cadru legal, prin intermediul mediatorului,  care are rolul de a ajuta partile sa ajunga la o decizie, si are obligatia de a veghea si  verifica ca rezultatul medierii sa nu contravina Legii.
Desfacerea casatoriei prin mediere se va putea face numai cu acordul ambilor soti, din culpa comuna si se vor prezenta personal la negociere si la semnarea acordului de mediere.
In cazul in care exista copii minori, acordul de mediere privind desfacerea casatoriei, se poate incheia numai daca sotii stabilesc de comun acord – domiciliul minorului (lor), custodia comuna, contributia parintilor la intretinerea copiilor, programul de vizitare, programul vacantelor legale, alte  drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
Pentru ca desfacerea casatoriei prin mediere sa produca efecte juridice,  Acordul de Mediere si Procesul - Verbal de inchidere a  procedurii de mediere, trebuiesc  depuse  la Instanta de Judecata competenta (ultimul domiciliu al sotilor) pentru a fi incuvintate si  a imbraca forma unei hotarari de expedient.
Mediatorul, la cererea partilor va putea transmite instantei de judecata  cererea de incuvintare a acordului de mediere. De regula , incuvintarea acordului de medire privind desfacerea casatoriei se solutioneza la primul termen in Sala de Consiliu in termen scurt, de cel mult 30 zile. Taxa judiciara pentru incuvintarea a acordului de mediere este de 20 lei .
 
Acte necesare pentru  divort prin acordul sotilor
  1. Acte de identitate
  • pentru cetăţeni români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, pentru cetăţeni români domiciliaţi în străinătate, paşaportul în care este menţionat domiciliul;
  • pentru cetăţeni U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spaţiului Economic European) – documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător;
  • pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
  • pentru cetăţeni străini din state terţe, non-U.E. / S.E.E – paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, cu viza de intrare pe teritoriul României aplicată;
  • pentru cetăţeni străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitar condiţionată;
  • pentru cetăţeni străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.Oricare dintre documentele enumerate mai sus trebuie să se afle în termenul de valabilitate la orice operație care necesită identificarea părților de către mediator si verificarea acestora.
       2. Certificate de nastere
           - Soti
           - Copiii 
 
        3. Certificat de casatorie 

Din cazuistica intalnita la biroul nostru, va asigur ca acele familii care nu isi doresc divortul dar nu mai pot face fata conflictului,  vor sa-i puna capat. Au reusit cu ajutorul mediatorului sa ajunga la o intelegere. Ne bucuram cand ii vedem ca au depasit un moment greu din viata lor .

De asemenea, am intalnit situatii in care nu mai se putea face nimic. Singura solutie cea mai buna, era desfacerea casatoriei. In toate cazurile, partile au ales ca diligentele catre instanta competenta sa le faca mediatorul. Acordurile de mediere privind desfacerea casatoriei au fost incuvintate de instanta fara probleme, in unele cazuri chiar in lipsa parilor deoarece au soliciat acest lucru in cerererea de incuvintare. La primul termen s-a solutionat cererea, nu mai mult de 30 zile. Acordurile de mediere se solutioneaza in Camera de Consiliu, nu se judeca.

Medierea, este cea mai eleganta cale prin care un cuplu poate desface casatoria.
 
 
Niciun comentariu. Fii primul care deschide discutia.