BLOG

08Nov
Află cum poți scăpa de sancțiunile penale ale infracțiunii de inșelăciune!
postat de S.C.P.M de Mediatori Barbu, Breniuc si Asociatii in 08.11.2023
Află cum poți scăpa de sancțiunile penale ale infracțiunii de inșelăciune!
De curând, în cadrul biroului nostru de mediere, am soluționat un dosar penal având ca obiect mai multe infracțiuni de înșelăciune prev. de art. 244 C.p. săvârșite prin fals informatic. Părțile vătămate fiind persoane juridice, multinaționale.
Prejudiciile cauzate de inculpat erau destul de mari, constau în bunuri pe care societățile respective le-au livrat, însă plata deși efectuată online, nu a intrat în banca... tocmai în aceasta a constat falsul informatic. Recuperarea prejudiciilor era aproape imposibilă deoarece inculpatul nu avea bunuri imobile, mobile sau alte surse pecuniare iar despre poprire pe salariu nici s-ar pus problema, deoarece acesta a fost arestat preventiv.
Inculpatul, persoană fizică, un om inteligent, cu carte, ar fi putut avea succes în viață, dar din păcate... a ales o cale greșită. Dându-și seama că singura variantă de aș recâștiga libertatea este medierea, a deschis procedura de mediere la biroul nostru în  faza de cercetare penală. Un drept oferit de legiuitor  în avantajul ambelor părți, în sensul că, i-i se dă posibilitatea făptuitorului/inculpatului să repare toată situația cauzată părții vătămate astfel încât prin împăcare cu acesta să scape de sancțiunile penale, în condițiile prevăzute de lege. Cum?. 
 Prin încheierea unui acord de mediere prin care părțile înțeleg să soluționeze amiabil situația juridică dintre ele și să stingă dosarul penal. De obicei părțile se înțeleg prin plata prejudiciului, prin plata de daune-interese materiale sau morale...în funcție de solicitarea părții vătămate, într-un fel repunerea în situația anterioară a lucrurilor.
Condiția pentru deschiderea procedurii de mediere este acceptarea acesteia de către partea vătămată. In acest caz, părțile vătămate au fost de acord... așa că, după semnarea documentelor prevăzute de procedură, am deschis sesiunile de negocieri !
Nu a fost ușor deoarece inculpatul nu avea banii necesari pentru achitarea prejudiciului cauzat și a daunelor solicitate de părțile vătămate. Persoanele dispuse să plătească pentru el erau părinții acestuia care încercau să obțină un credit bancar. Eram constrânși de timp deoarece, pentru  ca medierea să  își îndeplinească efectele trebuie încheiată până la data citiri actului de acuzare, adică până la punerea sub acuzare sau până la începerea procesului pe fond.
Soluția a venit prin beneficiul clauzei de suspendare a judecății prevăzute de art. 62.alin. (1), (2) și (3) din Legea 192/2006 ( Legea medierii). Astfel, prin cererea de suspendare a procesului de judecată, instanța a suspendat procesul pentru 3 luni.
În aceste 3 luni, după ce părinții inculpatului au reușit să stângă o parte din prejudiciul datorat de fiul lor, după mai multe ședințe de mediere, am reușit să ajungem cu toții la o soluție. Deși soluția era puțin în dezavantajul părților vătămate am reuși să îi conving pe aceștia să îi primească în acordul de mediere pe părinții inculpatului ca garanți pentru fiul lor.  Problema era că nu dispuneau de surse financiare pentru a achita integral dunele solicitate și nici prejudiciul. Prin negocieri am ajuns la singura soluție posibilă în condițiile date. Am încheiat acord de mediere cu prejudiciul achitat parțial, iar pentru diferența de sumă s-a stabilit plata unor rate lunare, și sancțiunile în caz de neplată.
Acordul de mediere și procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere au fost depuse la instanța de judecată înainte de termenul de încetare a suspendării.
Soluția: Inculpatul a fost exonerat de răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, a scăpat de câțiva ani de închisoare. Din păcate a rămas pe rol spre judecare infracțiunea de fals informatic prev. De art. 325 C.p., infracțiune care nu se poate stinge prin acordul părților.
Concluzii: Soluționarea amiabilă a acestui conflict a avut rezultate deoarece ambele părți au avut interes să rezolve situația de fapt și de drept, și nu s-au gândit la  suportarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru inculpat, așa cum foarte multe persoane pun problema, ci pe soluționarea problemelor lor financiare, deoarece ar fi rămas cu siguranță nerezolvate.  Părțile vătămate si-au dorit banii pe bunuri nu privarea de libertate a inculpatului, care nu le-ar fi adus nici un beneficiu și nici nu au vrut să facă pe justițiarii, și-au spus dacă legea permite... suntem de acord.
Finalul: Prejudiciul a fost achitat la timp în termenele stabilite. In cazul în care acesta nu ar fi fost achitat la timp, părțile vătămate aveau soluții de poprire și executare a garanților; pe salarii, pe bunuri imobile, mobile...deoarece garanții aveau bunuri din care să se îndestuleze, însă nu a fost cazul.
Dacă vă veți afla vreodată într-un conflict de orice natură juridică și simțiți că nu aveți soluții, nu ezitați să încercați soluționarea acestuia prin mediere, de multe ori mi s-a întâmplat să rămân și eu uimită cu părțile au generat singure soluții, la multe nu m-aș fi gândit nici eu.

 
Niciun comentariu. Fii primul care deschide discutia.